Jak nastavit alarmy

Aby nebylo nutné neustále kontrolovat případné úniky ručně, umožňuje aplikace Chytré vodoměry i nastavení alarmových hlášení. Jen české pojišťovny ročně registrují okolo 100 000 případů havárií „vytopených bytů“. Nejen ty však mají výrazné finanční dopady. Mnohdy i větší problémy způsobují dlouhodobé úniky vody v podobě protékajících pojišťovacích ventilů, kdy jsou odvodní hadičky napojeny přímo do odpadů či protékající napouštěcí či vypouštěcí ventily na WC, neuzavřené ventily ve společných prostorech (sprchy, prádelny), atd.

Aplikace Chytré vodoměry umožňuje nastavení hned několika typů alarmových hlášení:

  1. Podezřelý výkyv ve spotřebě - je vyhodnocován automaticky dle historické spotřeby vody v dané budově, bytu nebo vodoměru (podle toho kde alarm právě nastavujeme). Hodí se především na začátku, kdy ještě neznáte hodnoty, podle kterých nastavit konkrétní alarmy.
  2. Spotřeba za poslední hodinu větší/menší než X litrů - slouží k upozornění na příliš vysokou spotřebu ať už byla způsobena čímkoliv (i např. jen nehospodárným využitím vody)
  3. Součet spotřeby vody větší/menší než X litrů v daném rozmezí hodin - pomůže vám pro zjištění drobných úniků vody například z protékajících ventilů na WC v nočních hodinách
  4. Aktuální průtok větší/menší než X litrů za hodinu - (v přípravě) slouží pro varování při prasklém potrubí
  5. Nepřetržitý průtok překračující objem X litrů - (v přípravě) varuje například při opomenutí uzavření ventilu při napouštění vany (X litrů = objem vany)

V případě překročení nastavených limitů aplikace vygeneruje alarmové hlášení, které je odesláno na požadovaný email. Povšimněte si i varianty menší spotřeby vody, než je požadovaný limit. Tato volba je vhodná především pro provozy, kde je třeba vodou chladit různé technologické zařízení a pokles spotřeby vody je naopak nežádoucí.

Jak přesně se počítá podezřelý výkyv ve spotřebě vody?

  1. Aplikace musí mít z vodoměru data za minimálně 14 dní.
  2. Pokud je spotřeba za poslední hodinu o 10 % vyšší než maximální hodinová spotřeba za posledních 30 dní (min 14), spustí to alarm. Například spotřeba za poslední hodinu je 25 litrů a v posledních 30 dnech nebyla spotřeba nikdy vyšší než 20 litrů za hodinu … tedy rozdíl je větší než 10% (konkrétně 25%)
  3. Pokud je spotřeba za poslední hodinu o 10 % menší než minimální hodinová spotřeba za posledních 30 dní, spustí se alarm taky. Tento alarm se spouští velmi málo neboť většinou v měsíci je alespoň jedna hodina s nulovou spotřebou, na zpětný tok (zápornou hodnotu) ale upozorní.