Co to je dálkový odečet a jak funguje

Dálkové odečty vodoměrů lze rozdělit na dva druhy:

1. Pochůzkový dálkový odečet

Jde o technologii vyžadující součinnost člověka, který prochází s přijímacím zařízením okolo měřících míst typicky 1x ročně. U vyšších vícepodlažních domů prochází obsluha samotným domem. Pro fungování tohoto systému dálkového odečtu je třeba mít v samotných místech měření spotřeby odpovídající vodoměry, které umožňují napojení snímače a bezdrátového vysílače (v případě firmy BONEGA jednoho vysílače, který obsluhuje dva vodoměry). Osoba provádějící pochůzkový sběr dat musí být vybavena laptopem, převodníkem a softwarem. Následné zpracování dat probíhá v pořízeném software.

V současné době se od pochůzkového systemu ustupuje a je nahrazován online dálkovým odečtem, který přináší řadu výhod. U elektroměrů se pochůzkový odečet nevyužívá vůbec.

2. Online dálkový odečet vodoměrů

Online dálkový odečet funguje automaticky a nepřetržitě každou minutu po celý rok a to bez součinnosti člověka. Pro fungování online sběru dat je třeba mít v samotných místech měření spotřeby odpovídají vodoměry nebo elektroměry, které umožňují napojení snímače a bezdrátového vysílače (v případě firmy BONEGA jednoho vysílače, který obsluhuje dva vodoměry či elektroměry). V budově musí být instalována také základna napojená na internetovou síť (LAN) . Zobrazení dat a analýzy probíhají přes webové rozhraní (např. přes https://chytrevodomery.cz/), což je uživatelsky mnohem pohodlnější.

Srovnání pochůzkového dálkového odečtu a online dálkového odečtu

Pochůzkový dálkový odečet Online dálkový odečet
Data o spotřebě bez nutnosti vstupu do bytů
Četnost odečtů Typicky 1x ročně Každou minutu
Kontrola přesnosti měření fakturačního vodoměru Typicky 1x ročně Každou minutu
Získání dat ze všech bytů ve stejném okamžiku -
Získání dat nevyžaduje součinnost člověka -
Umožňuje odhalit úniky vody a podvody -
Emailové upozornění na havárie vody -
Umožňuje nájemníkům sledovat průběžnou spotřebu a cenu vody -
Motivuje nájemníky k úsporám -
Upozornění na nežádoucí zpětné toky ve vodoinstalaci -
Možnost vlastního rozúčtování i několikrát ročně -

Oproti pochůzkovému systému u online odečtů odpadají tyto náklady:

  1. Nečeká vás komplikovaná organizace odpočtů (především fyzických)
  2. Nečekají vás mzdové náklady na pracovníky pro sběr dat
  3. Nepotřebujete mobilní výpočetní techniku pro pochůzkový sběr dat (za tisíce Kč)
  4. Nepotřebujete převodník mezi vysílači a PC pro pochůzkový sběr dat (za tisíce Kč)
  5. Nemusíte pořizovat speciální software pro pochůzkový sběr dat (za tisíce Kč)
  6. Nečeká vás údržba a aktualizace software pro pochůzkový sběr dat

Jak se líší vodoměry s dálkovým odečtem od běžných vodoměrů?

Vodoměry pro dálkový odečet se konstrukčně odlišují od běžných vodoměrů tím, že mají možnost napojení snímače a vysílače. Snímač registruje při průtoku vody vodoměrem spotřebu dávkově (obvykle co půl litru a výše). Snímač je vždy jako pevně navazující příslušenství tělesa vodoměru. Na snímač pak navazuje bezdrátový vysílač, který může a nemusí být upevněn na vodoměru.

Firma BONEGA má bezdrátový vysílač umístěn a i patentově chráněn záměrně mimo vodoměr, což má výhodu především při montáži (mnohdy je omezující prostor) a hlavně slouží jeden vysílač současně pro dva vodoměry, což přináší snížení pořizovacích nákladů.

Jak se líší vodoměry s dálkovým odečtem od běžných vodoměrů?

Elektroměry pro dálkový odečet se od běžných elektroměrů odlišují možností tzv. pulzního výstupu, který lze napojit na vysílač.