Chytré vodoměry

které konečně dávají smysl v každém bytě


Online odečty vody již několik let existují, ale byly dosud velmi drahé a komplikované z technického, uživatelského i obchodního hlediska.

BONEGA přináší praktičtější a levnější řešení

 • Výrazně nižší pořizovací i provozní náklady umožňují umístění chytrých vodoměrů do každého bytu.
 • Interval vysílání až každých 5 minut otevírá možnosti alarmů a analýzy spotřeby, které jinak nejsou možné.
 • Nájemníci ihned vidí cenu spotřebované vody i za každou jednotlivou sprchu, což motivuje k úsporám.
 • Webová aplikace je intuitivní i pro naprosté laiky a funguje na počítači i telefonu.
 • Využívá existující internetové připojení v budově, díky čemuž je provoz levný i při krátkém intervalu vysílání.
 • Systém se skládá jen z vodoměrů s vysílači a základny připojené do internetu. Žádná další zařízení ani čidla nejsou třeba.
 • Snadná montáž nevyžaduje žádnou konfiguraci. Jedná se o prostou výměnu vodoměrů, kterou zvládne každý instalatér.
 • Jednoduché a průhledné obchodní podmínky bez složitých administrativních poplatků.

Poznámka: Systém je určen pro správce nemovitostí, rozúčtovatele, bytová družstva i SVJ.

Proč měřit spotřebu vody online?

Rychlé odhalení úniků vody

Díky přehledné vizualizaci máte okamžitý přehled o spotřebě vody v reálném čase ve všech nemovitostech a bytových či kancelářských jednotkách. Ihned tak lze odhalit technické závady ve vodovodní instalaci (např. nevhodné pákové baterie), nebezpečí vytopení, zapomenuté otevřené ventily a možné podvody. Nájemníci i správci si mohou nechat zasílat emailová upozornění na podezřelé události.

Podrobná historie spotřeby

Všechna data o spotřebě jsou uchovávána na zabezpečených serverech. K jednotlivým hodnotám v grafech lze přidávat i vlastní poznámky. Např. při výměně nájemníků lze vyúčtovat vodu i zpětně k libovolnému datu. Je také možné přidat poznámky s vysvětlením nadměrně vysoké spotřeby v daný den a hodinu, datum změny nájemníků atd.

Přístup do webové aplikace pro nájemníky

Správce nemovitostí může udělit přístup nájemníkům, kteří díky tomu mohou sledovat na svém počítači nebo telefonu aktuální spotřebu, nastavit vlastní upozornění na úniky vody atd.

Okamžitá orientační cena za spotřebovanou vodu

Nájemníci vidí orientační cenu za spotřebovanou vodu každých 5 minut. Díky tomu ihned ví, kolik stojí např. koupel ve vaně nebo umytí auta, což motivuje k úsporám a navíc splňuje aktuální směrnice EU.

Pomoc s řešením konfliktů s problémovými nájemníky

I bez vstupu do bytu máte k dispozici podrobný přehled o průběhu spotřeby, který lze použít jako důkaz při řešení konfliktů s problémovými nájemníky.

Snížení nákladů na vodu ve společných prostorách

Zvláště ve společných prostorách je vzhledem k nedbalosti nájemníků často velká příležitost k úsporám díky včasnému odhalení zapomenuté tekoucí vody.

Měření spotřeby vody i v nepřístupných prostorách

Díky chytrým vodoměrům lze získat podklady k rozúčtování vody i z opuštěných nebo nevyužívaných bytů.

Data přístupná přes REST API nebo ke stažení v CSV

Veškerá data můžete jednoduše použít v jiných programech.

Chytrý uzávěr vody

Na vodoměry BONEGA lze snadno připojit chytrý uzávěr vody, který automaticky zastaví vodu v případě havárie (i bez připojení k internetu).

Vlastní doména webové aplikace

Nájemníci mohou vstoupit do aplikace i přes Vaši vlastní doménu s logem Vaší organizace. Např. `https://voda.rezidence-berlin.cz`

Reference

"Instalací tohoto systému měření jsme snížili náklady na dodávku vody průměrně o 30% a celkově zefektivnili údržbu a řešení případných oprav pro všechny budovy."
Michal Zelinka, Podnikatelské centrum s.r.o., Hradec Králové
Přečíst celou referenci

Jak to funguje

 1. K jednomu či výhodněji ke dvěma vodoměrům současně je připojen jeden radiový vysílač.
 2. Vodoměry při průtoku vody generují magnetické pulzy, které jsou přenášeny do radiového vysílače umístěného mimo vodoměr.
 3. Vysílač informace o spotřebě vody v nastavené časově periodě rádiově odvysílá.
 4. Data jsou z desítek vysílačů zachyceny základnou, která je dále zasílá na zabezpečené servery. Základnu je možné připojit k existujícímu internetovému připojení v budově nebo lze využít GSM modem se SIM kartou s levným internetem funkčním v celé EU u libovolného operátora, který má v dané oblasti pokrytí 2G/3G signálem.
 5. Majitelé, provozovatelé či nájemci pak mají k dispozici již hotové grafické výstupy ve webové aplikaci Chytré vodoměry.cz. Data jsou také dostupná ve formátu CSV nebo přes REST API.
 6. K vodoměrům lze také připojit chytrý uzávěr vody, který automaticky zastaví vodu v případě havárie.

Podrobné technické informace