Až 35% nákladů na vodu

ušetří v průměru správci nemovitostí díky měření spotřeby vody každou minutu

pomocí chytrých vodoměrů BONEGA


Jak chytré vodoměry BONEGA snižují účty za vodu

BONEGA Zdroj dat: Podnikatelské centrum, Hradec Králové

Rychlá lokalizace úniků vody a poruch ve vodinstalaci

Díky přehledné vizualizaci a alarmovým hlášením máte okamžitý přehled o spotřebě vody a případných problémech ve všech nemovitostech a bytových či kancelářských jednotkách. Ihned tak lze odhalit technické závady ve vodovodní instalaci (např. nevhodné pákové baterie), nebezpečí vytopení a možné podvody.

Okamžité odhalení zapomenuté tekoucí vody

Zvláště ve společných prostorách je vzhledem k nedbalosti nájemníků často velká příležitost k úsporám díky včasnému odhalení zapomenuté tekoucí vody.

Analýza spotřeby vody po minutách

Aktuální spotřeba vody je měřena každou minutu. Jen díky tomu lze skutečně přesně analyzovat spotřebu vody a nastavit správně alarmová hlášení, což při hodinovém nebo dokonce denním měření není možné.

Automatický uzávěr vody

K vodoměrům BONEGA lze snadno připojit chytrý uzávěr vody, který automaticky zastaví vodu v případě havárie (i bez připojení k internetu). Díky tomu je tak možné předejít velkým škodám na majetku. Uzávěr vody lze ovládat i manuálně na dálku.

Přístup do webové aplikace pro nájemníky

Správce nemovitostí může udělit přístup nájemníkům, kteří díky tomu mohou sledovat na svém počítači nebo telefonu aktuální spotřebu, nastavit vlastní upozornění na úniky vody atd.

Aktuální orientační cena za spotřebovanou vodu

Nájemníci vidí orientační cenu za spotřebovanou vodu i po minutách. Díky tomu ihned ví, kolik stojí např. koupel ve vaně nebo umytí auta, což motivuje k úsporám a navíc splňuje aktuální směrnice EU.

Pomoc s řešením konfliktů s problémovými nájemníky

I bez vstupu do bytu máte k dispozici podrobný přehled o průběhu spotřeby, který lze použít jako důkaz při řešení konfliktů s problémovými nájemníky.

Měření spotřeby vody i v nepřístupných prostorách

Díky chytrým vodoměrům lze získat podklady k rozúčtování vody i z opuštěných nebo nevyužívaných bytů.

Data přístupná přes REST API nebo ke stažení v CSV

Veškerá data můžete jednoduše použít v jiných programech a dále tak automatizovat správu svých nemovitostí.

Vlastní doména webové aplikace

Nájemníci mohou vstoupit do aplikace i přes Vaši vlastní doménu s logem Vaší organizace. Např. `https://voda.rezidence-berlin.cz`

Reference

"Instalací tohoto systému měření jsme snížili náklady na dodávku vody průměrně o 35% a celkově zefektivnili údržbu a řešení případných oprav pro všechny budovy."
Michal Zelinka, Podnikatelské centrum s.r.o., Hradec Králové
Přečíst celou referenci

Proč dálkové odečty vody od firmy BONEGA

Online odečty vody pomocí chytrých vodoměrů již několik let existují, ale byly dosud velmi drahé a komplikované z technického, uživatelského i obchodního hlediska. Firma BONEGA přináší radikálně levnější a praktičtější řešení:

 • Výrazně nižší pořizovací i provozní náklady umožňují umístění chytrých vodoměrů do každého bytu či kanceláře.
 • Interval vysílání každou minutu otevírá možnosti alarmů a analýzy spotřeby, které jinak nejsou možné.
 • Nájemníci ihned vidí cenu spotřebované vody i za každou jednotlivou sprchu, což motivuje k úsporám.
 • Webová aplikace je intuitivní i pro naprosté laiky a funguje na počítači i telefonu.
 • Využívá existující internetové připojení v budově, díky čemuž je provoz levný i při minutové četnosti vysílání.
 • Systém se skládá jen z vodoměrů s vysílači a základny připojené do internetu. Žádná další zařízení ani čidla nejsou třeba.
 • Snadná montáž nevyžaduje žádnou konfiguraci. Jedná se o prostou výměnu vodoměrů, kterou zvládne každý instalatér.
 • Jednoduché a průhledné obchodní podmínky bez složitých administrativních poplatků.

Poznámka: Systém je určen pro správce nemovitostí, rozúčtovatele, bytová družstva i SVJ.

Jak to funguje

 1. K jednomu či výhodněji ke dvěma vodoměrům současně je připojen jeden radiový vysílač.
 2. Vodoměry při průtoku vody generují magnetické pulzy, které jsou přenášeny do radiového vysílače umístěného mimo vodoměr.
 3. Vysílač informace o spotřebě vody v nastavené časově periodě rádiově odvysílá.
 4. Data jsou z desítek vysílačů zachyceny základnou, která je dále zasílá na zabezpečené servery. Základnu je možné připojit k existujícímu internetovému připojení v budově nebo lze využít GSM modem se SIM kartou s levným internetem funkčním v celé EU u libovolného operátora, který má v dané oblasti pokrytí 2G/3G signálem.
 5. Majitelé, provozovatelé či nájemci pak mají k dispozici již hotové grafické výstupy ve webové aplikaci Chytré vodoměry.cz. Data jsou také dostupná ve formátu CSV nebo přes REST API.
 6. K vodoměrům lze také připojit chytrý uzávěr vody, který automaticky zastaví vodu v případě havárie.

Podrobné technické informace