Online měření (dálkové odečty)

Postup realizace

 1. Zájemce (vedení bytového družstva, SVJ nebo jiný správce nemovitosti či konečný uživatel) si zadá poptávku např. pomocí online formuláře
 2. Zástupci firmy BONEGA vypracují na základě parametrů objektu podrobnou nabídku a dořeší se zájemcem všechny potřebné technické a obchodní detaily
 3. Po finalizaci objednávky a platbě jsou chytré vodoměry, radiové vysílače a sběrné základny (případně jiná příslušenství jako jsou zpětné ventily, těsnění, držáky, atd..) či elektroměry zaslány správci nemovitosti nebo jeho smluvní montážní firmě, která zajistí instalaci dle montážních pokynů
 4. Správce nemovitosti se zaregistruje na app.hlidacspotreby.cz, kam zadá sériová čísla namontovaných základen a radiových vysílačů. Zde také může sledovat spotřebu vody a elektrické energie v celém objektu, nastavovat upozornění na úniky vody, nadměrnou spotřebu elektřiny atd.
 5. Správce nemovitosti může pozvat nájemce do aplikace www.chytrevodomery.cz, kteří díky tomu mohou sledovat na počítači nebo telefonu svou aktuální spotřebu, nastavit vlastní upozornění na úniky vody atd.

Technické řešení

 1. K jednomu či výhodněji ke dvěma vodoměrům nebo elektroměrům současně je připojen jeden radiový vysílač.
 2. Vodoměry při průtoku vody generují magnetické pulzy. Ty jsou podle typů vodoměrů od hodnot 1 pulz = 0,5 litru až po stovky litrů. Pulz je zaregistrován snímačem nasazeným na horní část vodoměru. Od snímače se pulz přenáší v podobě elektrického signálu přes vodiče do radiového vysílače. Ten je uchycený pro snadnější montáž a lepší komunikaci mimo vodoměr. Obdobně se přenáší pulzy i z elektroměrů.
 3. Vysílač informace o spotřebě vody, zpětném toku či pokusu o narušení vnějším magnetickým polem v nastavené časově periodě rádiově odvysílá a to včetně své identifikace. Obdobně je tomu tak i u elektroměrů.
 4. Tyto zprávy jsou z desítek či stovek takových vysílačů zachyceny a zpracovány základnou. Základna umístěná na vhodně zvoleném místě a připojená k LAN (existujícímu internetovému připojení v budově) pak data zasílá do internetové sítě na zabezpečené servery. V případě potřeby je také možné k základně připojit GSM modem se SIM kartou funkční v celé EU u libovolného operátora, který má v dané oblasti pokrytí 2G/3G signálem.
 5. Majitelé, provozovatelé či nájemci pak mají k dispozici již hotové grafické výstupy ve webové aplikaci Chytré vodoměry.cz. Prohlížet si je mohou jak přes PC, tak i přes chytré mobily, internetové TV, tablety, atd. Alarmová hlášení jsou automaticky zasílány na určený email. Data jsou také dostupná ve formátu CSV nebo přes REST API
 6. K vodoměrům lze také připojit chytrý uzávěr vody, který automaticky zastaví vodu v případě havárie nebo úniku. U elektroměrů je obdobné řešení v přípravě.