Vysílače

Vysílače jsou radiová zařízení, která po kabelu přebírají z jednoho či dvou vodoměrů nebo elektroměrů současně informace o spotřebě a také registrují případné nežádoucí pokusy o ovlivnění vnějším magnetickým polem. Vysílač informace zpracuje a přidá k nim další údaje, jako je vlastní identita, stav baterie či upozornění na pokus o ovlivnění atd. Tyto informace pak rádiově (bezdrátově) odvysílá. Na tyto data "čekají" navazující základny.

Vysílače BONEGA jsou konstruovány a patentově chráněny tak, že jeden vysílač obsluhuje současně dva vodoměry / elektroměry a je tím pádem záměrně samostatně.

Volba propojení vodoměru / elektroměru a vysílače kabelem a ne přímým konstrukčním spojením je záměrná. Toto řešení přináší v praxi několik výhod. Jednak v těsné blízkosti vodoměru / elektroměru nemusí být vždy dostatek místa a také lze pro vysílač najít vhodnější montážní či vysílací pozici. Standardní délka vodiče spojující snímač s vysílačem je 50 cm, což umožňuje mít dva vodoměry / elektroměry vzdálené od sebe až 100 cm. Na vyžádání lze dodat délky jednotlivých vodičů až 200 cm.

Baterie ve vysílači jsou vyměnitelné (pod plombovacím krytem), což umožňuje používat stejný vysílač i pro několik výměnných cyklů vodoměrů (1 cyklus = 5 let) nebo elektroměrů.

Po montáži nevyžadují vysílače žádnou konfiguraci (automaticky se spustí po naměření spotřeby).

Webová aplikace https://app.hlidacspotreby.cz automaticky předem upozorňuje na blížící se konec kapacity baterie.

Poznámka: Dříve dodávané vysílače BONEGA pro pochůzkový sběr dat nejsou pro Online sběr dat kompatibilní. Pro Online je nutné použít vysílače řady ONL, které umí již registrovat zpětný tok, pokusy o ovlivnění vnějším magnetem, mají větší vysílací dosah, umožňují výměny baterií čímž se dosáhne vyšší provozní životnosti, atd.

Ceník

Typ vysílače Základní cena bez DPH
Vysílač online s výměnným bateriemi pro jeden vodoměr 900 Kč
Vysílač online s výměnným bateriemi pro dva vodoměry 990 Kč
Vysílač online s výměnným bateriemi pro jeden elektroměr 1040 Kč

Pro výpočet celkové ceny celého systému pro online měření můžete využít cenovou kalkulaci.