Vysílače

Vysílače jsou radiová zařízení, která po kabelu přebírají z jednoho čí dvou vodoměrů současně informace o průtoku vody (i zpětném) a také registrují případné nežádoucí pokusy o ovlivnění vnějším magnetickým polem. Vysílač informace zpracuje a přidá k nim další údaje, jako je vlastní identita, stav baterie či upozornění na pokus o ovlivnění atd. Tyto informace pak rádiově (bezdrátově) odvysílá. Na tyto data "čekají" navazující základny.

Vysílače BONEGA jsou konstruovány a patentově chráněny tak, že jeden vysílač obsluhuje současně dva vodoměry a je záměrně umístěn mimo vodoměr.

Volba propojení vodoměru a vysílače kabelem a ne přímým konstrukčním spojením je záměrná. Toto řešení přináší v praxi několik výhod. Jednak v těsné blízkosti vodoměru nemusí být vždy dostatek místa a také lze pro vysílač najít vhodnější montážní či vysílací pozici. Standardní délka vodiče spojující snímač s vysílačem je 50 cm, což umožňuje mít vodoměry vzdálené od sebe až 100 cm. Na vyžádání lze dodat délky jednotlivých vodičů až 200 cm.

Baterie ve vysílači jsou vyměnitelné (pod plombovacím krytem), což umožňuje používat stejný vysílač i pro několik výměnných cyklů vodoměrů (1 cyklus = 5 let).

Po montáži nevyžadují vysílače žádnou konfiguraci (automaticky se spustí provoz po průtoku několika litrů vody).

Webová aplikace Chytré vodoměry.cz automaticky předem upozorňuje na blížící se konec kapacity baterie.

Poznámka: Dříve dodávané vysílače BONEGA pro pochůzkový sběr dat nejsou pro Online sběr dat kompatibilní. Pro Online je nutné použít vysílače řady ONL, které umí již registrovat zpětný tok, pokusy o ovlivnění vnějším magnetem, mají větší vysílací dosah, umožňují výměny baterií čímž se dosáhne vyšší provozní životnosti, atd.

Ceník

Typ vysílače Základní cena bez DPH
Vysílač online s výměnným bateriemi pro jeden vodoměr (s eliminací zpětného toku) 900 Kč
Vysílač online s výměnným bateriemi pro dva vodoměry (s eliminací zpětného toku) 990 Kč

Pro výpočet celkové ceny celého systému pro online měření můžete využít cenovou kalkulaci.