Podružné elektroměry (kontrolní)

V případě potřeby rozpočítávat elektrickou energii na více uživatelů je pro online sledování spotřeby elektrické energie velmi výhodné pořídit si za hlavní fakturační elektroměr svůj vlastní kontrolní. Taková investice není příliš nákladná a přináší řadu výhod:

1. Možnost srovnání sledování spotřeby s elektroměrem dodavatele.

2. Vyloučení rozdílného okamžiku odečtu fakturačního elektroměru a poměrových elektroměrů.

Odečtem spotřeby tohoto pomocného (kontrolního) elektroměru a poměrových vodoměrů ve stejný moment, získáte objektivní měření.

3. Odhalování nechtěných úniků či případných podvodů.

Pokud správce naměří v součtu jiné hodnoty než jsou měřeny kontrolním elektroměrem, tak jej to motivuje k hledání příčin.

4. Průběžné informování uživatelů (nájemníků) o orientační spotřebě elektrické energie nebo častější fakturace.

Informace o spotřebě energií jsou podle EU jen 1 x ročně nedostatečné. Konečný uživatel se tak mnohdy doví o nežádoucí spotřebě až při ročním vyúčtování (v případě četnějších informací by na rozdíly mohl reagovat ihned).

Jedná se konkrétně o: EVROPSKÁ SMĚRNICE 2012/27/EU SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/27/EU ZE DNE 25. ŘÍJNA 2012 O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI, O ZMĚNĚ SMĚRNIC 2009/125/ES A 2010/30/EU A O ZRUŠENÍ SMĚRNIC 2004/8/ES A 2006/32/ES (platná od 1. ledna 2017).

Vyhláška č. 376-2021 Sb. kterou se mění vyhláška č. 269-2015 Sb.