Zkušenosti z pilotních projektů

V roce 2017 probíhalo několik pilotních projektů v kancelářských centrech i SVJ. Testovalo se jak samotné technické řešení, tak přijetí uživateli a dopad na spotřebu vody.

"Instalací tohoto systému měření jsme snížili náklady na dodávku vody průměrně o 30% a celkově zefektivnili údržbu a řešení případných oprav pro všechny budovy." Michal Zelinka, Podnikatelské centrum s.r.o., Hradec Králové

Přečíst celou referenci

V pilotních projektech se také ukázalo, že díky online systému lze efektivně zabránit ztrátám, které by nebylo možné sebepečlivější fyzickou kontrolou odhalit.

Celý systém firmy BONEGA včetně intuitivní webové aplikace se ukázal jako unikátní i ve světovém měřítku. V současné době tak probíhají pilotní projekty mj. v Řecku pod značkou WaterAdmin.com.