Základny

Základna slouží pro přijímání bezdrátových informací až z 1 800 vysílačů. Obslouží přibližně 5 pater nahorů a dolů a stejnou vzdálenost i do stran (tedy jedna i pro více vchodů). Data pak odesílá prostřednictvím internetové sítě LAN na zabezpečené servery. Uživatel má pak data k dispozici v aplikaci https://app.hlidacspotreby.cz včetně grafických analýz, alarmů, atd.

  • Základní cena základny je 3 500 Kč bez DPH
  • Základna se připojuje do běžné zásuvky pro 230V a současně na LAN síť.
  • V případě, že v budově není spolehlivé internetové připojení, je možné k základně připojit GSM modem.
  • Provoz je energeticky nenáročný (spotřeba do 2W = několik desítek korun ročně).
  • Při montáži nevyžadují základny žádnou konfiguraci. Po zapojení se spustí automaticky její provoz.
  • V lokální síti lze základny rozpoznat pomocí hostname ve tvaru EWG a prvních 6 číslic z jejich sériového čísla.

Ceník

Typ Základní cena bez DPH
Základna pro sběr dat z radiových vysílačů 3500 Kč

Pro výpočet celkové ceny celého systému pro online měření můžete využít cenovou kalkulaci.

Technické parametry

Parametr Hodnota
Rozměry 110 x 80 x 26 mm (bez antény)
Váha 128 g
Ochrana IP 20
Teplota 0-60 °C
Vlhkost < 80% RH bez kondenzace
Napájení 5 VDC (USB-B)
Spotřeba < 2 W
Napájení přes ethernet Ano (splitter je dodáván zvlášť)