Bytové vodoměry s dálkovým odečtem (poměrové)

Poměrové, v bytové zástavbě častěji hovorově nazývané bytové, vodoměry slouží k měření a následnému poměrovému rozpočítání spotřeby vody mezi více odběratelů. Používají se obvykle v objektech s větším počtem samostatných jednotek (bytové domy, kanceláře, hotelové pokoje, atd.).

Pro dálkový odečet jsou vodoměry BONEGA vybaveny možností vložení snímače otáčivého pohybu (ve formě pulzů, které odpovídají spotřebě od 0,5 litru). Jejich vlastníkem jsou buď majitelé bytů, domů, správci, atd.

Bytové vodoměry BONEGA podporují jak pochůzkové, tak online dálkové odečty.
Který druh dálkového odečtu je pro Vás vhodnější?

Poměrové vodoměry jsou především v bytech již součástí stávajících rozvodů vody. Jejich obvyklá montážní délka je 110 mm (vyjímečně 80 nebo 130 mm). Povinná výměna v bytové zástavbě je u všech vodoměrů na studenou i teplou vodu po 5 letech provozu (bez rozdílu výrobce).

V případě, že uživatelé již mají namontované vodoměry BONEGA typu SA-E a TA-E, tak mohou na tyto vodoměry nasadit jen snímače s vysílačem bez nutnosti výměny samotného vodoměru.

Pro případné katastrofické situace (např. solární bouře, atd.) jsou chytré vodoměry BONEGA pro dálkový odečet současně vybaveny i bubínkovým počitadlem pro vizuální fyzickou kontrolu.

Ceny vodoměrů předpřipravených pro dálkový odečet

Typ vodoměru Základní cena bez DPH
Chytrý vodoměr BONEGA 1/2" SA-E na studenou vodu, 110 mm 520 Kč
Chytrý vodoměr BONEGA 1/2" TA-E na teplou vodu, 110 mm 520 Kč

Pro výpočet celkové ceny celého systému pro online měření můžete využít cenovou kalkulaci.

Poznámka: Firma BONEGA připravuje přenos dat z jakýchkoli vodoměrů od jiných výrobců, které mají možnost magnetického nebo indukčního snímání spotřeby.