Automatický uzávěr vody

Do vodovodního řadu je vhodné samostatně vložit automatický uzávěr vody, který podle předem nastavených limitů sám zastaví vodu v případě nežádoucích úniků. Díky tomu dokáže velmi efektivně předejít obrovským škodám jak na majetku, tak i na zbytečně protečené vodě.

Může zabránit náhlé velké havárii (prasknuté potrubí) či mnohdy podceňovanému malému, ale dlouhodobému úniku (ventily WC, bojlerů) nebo zasáhne v případě nadlimitní spotřeby (přetečení vany).

Jen pojišťovny v ČR evidují ročně okolo 120.000 případů vytopených domácností, což je cca 330 případů denně. I jen jeden vytopený byt může způsobit až statisícové škody.

Současně umí automatický ventil také omezovat spotřebu vody (například v případě malé vydatnosti pramene vodního zdroje).

Uzávěr vody můžete objednávat na níže uvedeném kontaktu:

Ing. Jana Janečková

jana.janeckova@bonega.cz

mobil: 604 207 548

Cenová kalkulace

I. Přednosti automatického uzávěru vody:

 1. Funkčnost neovlivní výpadky proudu, což má vysokou uživatelskou hodnotu pro případy vzniku nežádoucích úniků vody:
  • zařízení není závislé na napětí 230V, což přináší velmi vysokou míru spolehlivosti
  • je napájeno jen běžně dostupnými bateriemi typu „C“
  • o poklesu kapacity baterií je uživatel automaticky v dostatečném předstihu informován (výzvu k výměně baterií obdrží emailem několik měsíců předem)
  • předpokládaná výdrž jedné sady baterií je podle četnosti používání cca 3 až 5 let
  • výměnu baterií dokáže provést i laik přímo na místě montáže
 2. Pracuje spolehlivě i při přerušení internetového spojení:
  • po vzdáleném nastavení limitů přes online aplikaci dojde k uložení pokynů přímo ve vysílači
  • uzavírání vody pak pracuje v lokálním autonomním režimu vycházejícím z posledních pokynů uživatele před přerušeným internetovým spojením (nezávisle na online aplikaci), takže k vyhodnocování rizik dochází zjednodušeně na místě montáže
  • s výhodou to lze využít i tam, kde není vůbec internetové připojení (limity se nastaví v dosahu internetu a pak se zařízení přenese například na chatu – v tomto případě však není uživatel informován o poklesu kapacity baterií či aktuální spotřebě vody)
 3. Dokáže hlídat uživatelem nastavené limity současně ve dvou vodovodních větvích:
  • může současně hlídat například přívod s pitnou studenou vodou a přívod teplé vody
  • případně užitkovou „dešťovou“ pro WC a závlahy
  • atd.
 4. Snadné nastavení i ovládání přes PC nebo mobil:
  • napojení na internetovou síť umožňuje odkudkoli vzdálenou komunikaci, informování o stavu odběru vody, o poruchovém či bezporuchovém provozu případně i dálkové ovládání ventilu (uzavření nebo otevření i v bezporuchovém stavu napájeného odběrného místa)
  • informace z místa odběru jsou odesílány každou minutu, díky čemuž je možné rychle reagovat a mít i zpětně podrobnou historii průběhu spotřeby
  • uzávěr vody se nastavuje v aplikaci https://chytrevodomery.cz/ po přihlášení do https://app.hlidacspotreby.cz/
 5. Sestava může sloužit současně i pro dálkový odečet vody v SVJ, bytových družstvech či pro jiné energie:
  • součástí sestavy je vodoměr, ze kterého lze získávat data pro poměrové rozúčtování
  • sestava tak efektivně zvládá několik funkcí současně
  • součástí sestavy je základna, která může sloužit i pro sběr dat z elektroměrů, plynoměrů, poměrových měřičů tepla, atd.
  • pokud uživatel již používá vodoměry BONEGA, tak může jít o snadné rozšíření stávajícího dálkového odečtu dat, kdy v systému přibude jen motoricky ovládaný ventil
  • lze použít i vodoměry od různých výrobců, které umožňují snímání spotřeby pro dálkový odečet

II. Jaké konkrétní limity pro automatické uzavření vody lze nastavovat:

A. Hlídání a odstavování přívodu vody pro následující kritické oblasti i v době bez připojení k internetu:

 1. Nežádoucí překročení povoleného objemu vody způsobené například přetečením vany, nádrží, bazénů, jezírek, atd.. K uzavření průtoku vody dojde v okamžiku překročení nastaveného objemu v litrech za podmínky nepřetržitého průtoku vody.

 2. Nežádoucí dlouhodobě mírně protékající voda způsobená například netěsností ventilů (WC, baterií), netěsností šroubení, nedovření vodovodní baterie, kohoutku, atd.. K uzavření průtoku vody dojde tehdy, pokud po dobu ... nastavených hodin nebude ani jedna hodina bez spotřeby vody (čili neustále někde teče voda).

 3. Omezení denní spotřeby vody určené například maximální kapacitou pramene vodního zdroje (po překročení spotřeby by hrozilo zavzdušnění či porucha čerpadla, atd.). K uzavření průtoku vody dojde tehdy, pokud je překročen určený součet spotřeby vody v litrech po dobu ... nastavených minut.

 4. Nežádoucí velký průtok vody způsobený například prasklým potrubím, hadicí nebo bojlerem. K uzavření průtoku vody dojde okamžitě, když je překročen nastavený velký průtok v litrech za sekundu.

Poznámka: systém si historicky vyhodnocuje maximální průtok, což je možné si zjistit přes tlačítko „Zjistit maximum“. Na základě této hodnoty si uživatel stanovuje horní hranici, po jejímž překročení má dojít k automatickému uzavření průtoku vody.

Poznámka: o uzavření či otevření průtoku vody na základě výše uvedených limitů je uživatel v případě připojení k internetové síti informován emailem.

B. Vyhodnocování a upozornění emailem na následující spotřeby vody při připojení k internetu:

 1. Podezřelý výkyv ve spotřebě vody a to jak směrem nahoru, tak i dolů. Aktivuje se tlačítkem. Aplikace vyhodnotí v každou celou hodinu data o spotřebě v porovnání s historickými daty. V případě překročení průměrů je na tuto skutečnost uživatel upozorněn emailem. Informace tak relativně včas upozorní na prasklé potrubí, opomenuté uzavřené ventily nebo naopak na „černé“ odběry.

 2. Vyhodnocování větší, menší či přesné spotřeby vody za poslední hodinu. Aktivuje se nastavením a uložením limitů větších, menších nebo rovných nastavené hodnotě v litrech. V případě překročení limitů je na tuto skutečnost uživatel upozorněn emailem. Informace tak relativně včas upozorní na nedostatečný průtok vody nebo naopak na příliš velký průtok vody (například závlahy, technologie, atd.).

 3. Odhalování protékající vody.

Aktivuje se nastavením a uložením limitů větších, menších nebo rovných nastavené hodnotě v litrech a současně určením času požadovaného sledování v hodinách od … do… V případě překročení spotřeby vody je na tuto skutečnost uživatel upozorněn emailem. Může tak uživatele relativně včas upozornit na dlouhodobě mírně protékající vodu způsobenou například netěsnosti ventilů (WC, baterií), netěsností šroubení, nedovření vodovodní baterie, kohoutku, atd..

Poznámka: uživatel si v případě bodů 2 a 3 může nastavit i více alarmů než jeden.

III. Popis systému:

Pomyslným srdcem zařízení je vysílač (komunikační a řídící jednotka napájená dvěma bateriemi typu C). Je napojený krátkým kabelem na vodoměr. Z něj získává informace o průtoku vody, které pak vyhodnocuje. Současně je vysílač napojen dalším krátkým kabelem na motoricky poháněný uzavírací ventil. Podle pokynů z vysílače ho buď uzavírá, nebo otevírá. Vysílač si umí zapamatovat dálkově nastavené limity uživatelem a může tak fungovat i po přerušeném bezdrátovém spojení s navazující základnou připojenou k internetové síti. Dociluje se tak samočinného bezpečnostního uzavření přívodu při havarijním úniku vody v odběrném místě. Tato celá sestava může být součástí vodovodního potrubí v bytech, sklepech, šachtách, atd..

Na tuto sestavu navazuje základna. Ta obousměrně a bezdrátově komunikuje s vysílačem. Může být umístěna tam, kde je možnost napájení 230V (mimochodem spotřeba je menší než 2W) a kabelové připojení k internetu (LAN). Základna může být umístěna v pokojích, kancelářích, atd.

Fungování zastřešuje přes server navázaná online aplikace https://app.hlidacspotreby.cz/ . Přes ni dokáží uživatelé vzdáleně nastavit výše uvedené limity, na dálku otevřít či uzavřít vodu, analyzovat spotřebu podle historie, či případně měřit a provádět rozúčtování spotřeby vody.

Uživatel je informován o překročených limitech nebo o automatickém uzavření či otevření přívodu vody formou alarmových hlášení prostřednictvím emailů. Případně změny stavu (zda se zastavení vody nebo otevření přívodu vody zdařilo) vidí přímo v aplikaci.

Schéma:

IV. Z čeho se sestava skládá:

1. Motoricky poháněný uzavírací ventil.

Zařízení, které uzavírá a otevírá přívod vody do navazujícího vodovodního potrubí a to buď:

A. Automaticky podle předem nastavených limitů (pokud hodnota přesáhla nastavenou hranici) B. Vzdálené ovládání přes PC nebo mobil (otevření/uzavření) z webového rozhraní https://app.hlidacspotreby.cz/ (např. na dálku na chalupě nebo v chatě, atd.) C. Ručně přes ovládací mechanizmus přímo na tělese ventilu (například pro případy poruchy, vybitých baterií, kdy je nutné ručně pustit vodu, či pro jiné případy) a to tímto způsobem:

a) povytáhne se ovládací „bílé“ kolečko směrem ven (axiálně)

b) postupným otáčení vpravo nebo vlevo ventil uzavíráte nebo otevíráte

K indikaci stavu pozice ventilu slouží otáčející se terčík (příčná červená čára):

 • stav plného otevření ventilu: červená čára na terčíku je souběžná se vstupem a výstupem vody z ventilu
 • stav plného uzavření ventilu: červená čára na terčíku je kolmo na vstup a výstup vody z ventilu

Na uzavírací ventil navazuje ve směru toku vodoměr se snímačem. Je vhodné zařadit motoricky poháněný ventil před vodoměr. Tím se ochrání sestava i před nežádoucím případným únikem vody ze samotného vodoměru (čili nejen rozvodů či spotřebičů).

2. Vodoměr:

Lze použít na trhu již běžně dostupné vodoměry od různých výrobců, které umožňují snímání spotřeby pro dálkový odečet. Z vodoměru se do vysílače odesílají data o spotřebě vody, která mohou být využita jak pro kritické uzavírání vody, tak současně i pro evidenci a rozúčtování spotřeby vody.

V bytech není tak potřeba instalovat další vodoměr kvůli uzávěru vody.

Například:

a) bytový vodoměr BONEGA

b) domovní vodoměr SENSUS:

3. Vysílač (komunikační a řídící jednotka):

 • obecné informace viz: https://chytrevodomery.cz/systemy-mereni/online-mereni/vysilace
 • vysílač je pomocí kabelů propojen přes snímač s vodoměrem a s motoricky poháněným uzavíracím ventilem
 • jeden vysílač může obsluhovat jednu nebo dně sestavy pro automatické uzavírání vody
 • na vysílač navazuje bezdrátová základna

4. Základna:

 • informace viz: https://chytrevodomery.cz/systemy-mereni/online-mereni/zakladny
 • komunikuje bezdrátově s vysílačem a je napojena přes kabel LAN k internetu a přes server následně pomocí klientské online aplikace ji uživatel obsluhuje přes PC nebo mobil
 • může sloužit pro desítky sestav vodoměrů a motoricky ovládaných ventilů

Shrnutí:

a) pro jednu vodovodní větev je třeba zapojit: vysílač pro jednu vodovodní větev (zařízení s jedním snímačem pro jeden vodoměr a jedním ovládacím kabelem pro ventil), jeden vodoměr, jeden motoricky ovládaný ventil a jednu základnu

b) pro dvě vodovodní větve je třeba zapojit: vysílač pro dvě vodovodní větve (zařízení se dvěma snímači pro dva vodoměry a dvěma ovládacími kabely pro dva ventily), dva vodoměry, dva motoricky ovládané ventily a jednu základnu

V. Instalace:

1. Vodoinstalace :

 • do vodovodního potrubí se vsadí již dodaná sestava vodoměru a uzavíracího ventilu
 • je třeba dodržet směr toku vody označený šipkou na vodoměru
 • záměrná montáž ventilu před vodoměrem má za cíl ochránit uživatele i před únikem vody přes poškozený vodoměr (např. mrazem)
 • oba konce jsou obvykle uzpůsobeny pro připojovací šroubení
 • vhodné je také vložit minimálně před vstup do ventilu např. kulový kohout (pro snadnější výměnu, servisní zásahy, atd.)
 • vzhledem k tomu, že vysílač dokáže obsluhovat současně i dvě vodovodní větve, tak je třeba při montáži zohlednit uspořádání délce kabelů od vysílače (kabel má optimální délku vzhledem ke spolehlivosti a životnosti baterií)
 • vodoměr by měl být z důvodu co nejcitlivějšího měření pokud možno ve vodorovné pozici
 • montáž vyžaduje odbornou zdatnost z oboru vodoinstalace

2. Elektroinstalace:

 • nevyžaduje odbornou zdatnost z oboru elektro
 • montáž spočívá
  • v propojení kabelů mezi vysílačem a ventilem
  • napojení snímače na vodoměr
  • připevnění vysílače obvykle na stěnu pomocí dodávaného držáku
  • další varianta upevnění je i pomocí dodané vázací pásky k potrubí (upevnění na potrubí s teplou vodou však není vhodné z důvodu snížení životnosti baterií)
 • sestava je již spárovaná nebo ke spárování dojde automaticky po zapojení

VI. Ovládání přes online aplikaci:

 1. Přihlášení přes www.chytrevodomery.cz:

 2. Promyšlení označení umístění a registrace výrobních čísel vysílače a základny (najdete je na přístrojích).

 3. Nastavování limitů a ovládání

  • Viz výše kapitola II: Jaké konkrétní limity pro automatické uzavření vody lze nastavovat: Hlídání a odstavování přívodu vody pro následující kritické oblasti i v době bez připojení k internetu:

  • Vyhodnocování a upozornění emailem na následující spotřeby vody při připojení k internetu:

  • Poznámka: Pokud budete sledovat podle počitadla vodoměru protečený limit, tak bude vždy o několik litrů vyšší. Důvodem je to, že po řídícím pokynu k uzavření uplyne nějaká doba, než ventil skutečně průtok vody uzavře.
 4. Prohlížení nastavených limitů: viz shodné jako bod 3

 5. Změna nastavení limitů: viz shodné jako bod 3

 6. Cílené dálkové uzavření přívodů vody.

 7. Cílené dálkové otevření přívodů vody.

 8. Provozní stav základny.

Normální provozní stav je indikován na displeji periodickým hlášením stavu intenzity signálu od 1 do 100 (čím vyšší číslo, tím slabší signál)

VII. Hledání příčin poruch

Situace Bez připojení k internetu Připojení k internetu, ale nemám přístup do aplikace (zapomněl jsem jméno a heslo) Připojení k internetu a mám přístup do aplikace
První nastavení Není možné Zaregistrovat se, přihlásit nebo požádat o reset hesla (je třeba znát alespoň email) Zadání sériového čísla uzávěru a základny do aplikace
Detekce alarmu Dle nastavení uloženého v zařízení Dle nastavení uloženého v zařízení Dle nastavení uloženého v zařízení
Spuštění alarmu Uzavření vody a uložení informace o tom, že k uzavření vody došlo (odeslání na server jakmile je připojení k internetu k dispozici) Uzavření vody a odeslání informací na server Uzavření vody a odeslání informací na server
Změna nastavení pravidel Není možné Požádat o reset hesla (musím znát alespoň email). Změnit nastavení v aplikaci

VIII. Údržba a výměna baterií

Vyhodnocování úniků vody a ovládání uzavíracího ventilu je řešeno pomocí dvou běžně dostupných baterií typu „C“. Vysílač nevystavujte vyšším teplotám, neboť se tím snižuje kapacita baterií.

IX. Příklady využití v praxi.

 • byty
 • domy
 • závlahy
 • provozy živočišné výroby (stáje)
 • skleníky
 • průmysl

X. Kontakt

pro technické dotazy, poptávky a objednání:

Ing. Jana Janečková

jana.janeckova@bonega.cz

mobil: 604 207 548