Podružné vodoměry (kontrolní)

Pro online sledování spotřeby vody je velmi výhodné pořídit si za fakturační vodoměr svůj vlastní kontrolní mokroběžný vodoměr pro vyšší průtoky a připojit na něj navazující snímač a následně radiový vysílač BONEGA. Tato investice není příliš nákladná neboť vodoměr lze pořídit okolo 1000 Kč bez DPH a speciální snímač také okolo 1000 Kč bez DPH. Takový kontrolní mokroběžný vodoměr přináší několik výhod:

1. Možnost srovnání spotřeby vody s vodoměrem dodavatele.

Případů, kdy jsou reklamace fakturačního (patního) vodoměru oprávněné, není v praxi málo. Mnohdy se i po neuznané reklamaci a výměně fakturačního vodoměru sníží rozdíl mezi fakturačním vodoměrem a bytovými vodoměry z původních 25% na 2 až 3%. V obou případech se taková investice velmi rychle vyplácí (jde mnohdy o velmi velké úspory).

2. Vyloučení rozdílné doby odečtů fakturačního vodoměru a poměrových měřidel

Odečtem pomocného patního vodoměru i poměrových vodoměrů ve stejný moment, získáte objektivní rozdíly v měření.

3. Odhalování úniků vody či případných podvodů před poměrovými vodoměry

Poměrové (bytové) vodoměry z principu nemohou odhalit úniky vody, které se uskuteční před nimi. Díky kontrolnímu vodoměru budete mít okamžitý přehled o podezřelých rozdílech ve spotřebě naměřené kontrolním vodoměrem a součtem spotřeb na poměrových vodoměrech.

4. Průběžné informování nájemníků o orientační ceně vody

Informace o spotřebě vody jsou podle EU jen 1 x ročně nedostatečné. Majitelé domů by měli proto umožnit domácnostem průběžně sledovat jejich spotřebu vody. Pro co nejpřesnější výpočet je kontrolní vodoměr umístěný hned za fakturačním

Jedná se konkrétně o: EVROPSKÁ SMĚRNICE 2012/27/EU SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/27/EU ZE DNE 25. ŘÍJNA 2012 O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI, O ZMĚNĚ SMĚRNIC 2009/125/ES A 2010/30/EU A O ZRUŠENÍ SMĚRNIC 2004/8/ES A 2006/32/ES (platná od 1. ledna 2017).

Podružný vodoměr se obvykle umisťuje:

  • co nejblíže patnímu neboli fakturačnímu (hlavnímu) vodoměru a to mezi něj a navazující vnitřní rozvod vody v objektu
  • na dalších vodovodních větvích jako jsou stupačky, kde napomáhají při hledání úniků mimo poměrové vodoměry

Jako kontrolní vodoměr (například pro "stupačky") může posloužit i levnější klasický poměrový (bytový) vodoměr BONEGA, pokud průtoky nepřevýší při DN 15 maximálně 3,13 m3/hod (Q4) nebo při DN 20 maximálně 5,0 m3/hod (Q4).

Poznámka: pro jednodušší výměnu vodoměru je vhodné umístit z jeho obou stran uzavírací ventily