Podružné vodoměry (kontrolní)

Pro online sledování spotřeby vody je velmi výhodné pořídit si za fakturační vodoměr (tzv. vodárenský) svůj vlastní kontrolní mokroběžný vodoměr pro vyšší průtoky a připojit na něj navazující snímač a následně radiový vysílač BONEGA. Tato investice není příliš nákladná neboť vodoměr lze pořídit okolo 1000 Kč bez DPH a speciální snímač také okolo 1000 Kč bez DPH. Takový kontrolní mokroběžný vodoměr přináší několik výhod:

1. Možnost srovnání spotřeby vody s vodoměrem dodavatele.

Případů, kdy jsou reklamace fakturačního (patního) vodoměru oprávněné, není v praxi málo. Mnohdy se i po neuznané reklamaci a výměně fakturačního vodoměru sníží rozdíl mezi fakturačním vodoměrem a bytovými vodoměry z původních 25% na 2 až 3%. V obou případech se taková investice velmi rychle vyplácí (jde mnohdy o velmi velké úspory).

2. Vyloučení rozdílné doby odečtů fakturačního vodoměru a poměrových měřidel

Odečtem pomocného patního vodoměru i poměrových vodoměrů ve stejný moment, získáte objektivní rozdíly v měření.

3. Odhalování úniků vody či případných podvodů před poměrovými vodoměry

Poměrové (bytové) vodoměry z principu nemohou odhalit úniky vody, které se uskuteční před nimi. Díky kontrolnímu vodoměru budete mít okamžitý přehled o podezřelých rozdílech ve spotřebě naměřené kontrolním vodoměrem a součtem spotřeb na poměrových vodoměrech.

4. Průběžné informování uživatelů o spotřebě vody

Informace o spotřebě vody jsou podle EU jen 1 x ročně nedostatečné. Konečný uživatel se tak mnohdy doví o nežádoucí spotřebě až při ročním vyúčtování (v případě četnějších informací by na rozdíly mohl reagovat ihned). Majitelé domů by měli proto umožnit domácnostem průběžně sledovat jejich spotřebu vody. Pro co nejpřesnější výpočet je kontrolní vodoměr umístěný hned za fakturačním

Jedná se konkrétně o: EVROPSKÁ SMĚRNICE 2012/27/EU SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/27/EU ZE DNE 25. ŘÍJNA 2012 O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI, O ZMĚNĚ SMĚRNIC 2009/125/ES A 2010/30/EU A O ZRUŠENÍ SMĚRNIC 2004/8/ES A 2006/32/ES (platná od 1. ledna 2017).

Vyhláška č. 376-2021 Sb. kterou se mění vyhláška č. 269-2015 Sb.

Podružný vodoměr se obvykle umisťuje:

  • co nejblíže patnímu neboli fakturačnímu (hlavnímu) vodoměru a to mezi něj a navazující vnitřní rozvod vody v objektu
  • na dalších vodovodních větvích jako jsou stupačky, kde napomáhají při hledání úniků mimo poměrové vodoměry

Jako kontrolní vodoměr (například pro "stupačky") může posloužit i levnější klasický poměrový (bytový) vodoměr BONEGA, pokud průtoky nepřevýší při DN 15 maximálně 3,13 m3/hod (Q4) nebo při DN 20 maximálně 5,0 m3/hod (Q4).

Poznámka: pro jednodušší výměnu vodoměru je vhodné umístit z jeho obou stran uzavírací ventily