Jak odhalit úniky vody způsobené technickými poruchami nebo nedbalostí

Aplikace Chytré vodoměry ihned po přihlášení vykresluje barevnou tabulku aktuální spotřeby vody v daný den. Každé pole tabulky je podbarveno od zelené barvy po červenou dle míry spotřeby (vztaženo vždy k danému řádku). Červeně označená pole tak ihned naznačují, kde dochází k vysoké spotřebě.

Např. v tabulce níže vidíme, že spotřeba vody v celé organizaci BONEGA vyskočila mezi 11.-12. hodinou (červené pole 840,5 l). Dále je z tabulky patrné, že tento skok byl způsoben z velké části spotřebou v Budově 19 (červené pole 309 l).

Kliknutím na tlačítko plus u Budovy 19 lze rozbalit seznam bytů v této budově. Obdobným způsobem jako v předchozím kroku lze odhalit, že k velkému skoku ve spotřebě došlo především u Bytu 2.

I byty lze dále rozkliknout na jednotlivé vysílače (viz. obrázek níže). Díky tomu tak vidíme, že velký skok ve spotřebě v celé organizaci BONEGA byl způsoben vysokou spotřebou v koupelně v Bytě 2. Můžeme tak již prověřit pouze tento konkrétní byt. Z následujícího zeleného pole (17 l) je patrné, že se v tomto případě zapomenutou sprchu podařilo zastavit a spotřeba se opět vrátila do normálu.

Tímto způsobem je možné velmi rychle lokalizovat úniky vody a zapomenuté otevřené “kohouty” a situaci okamžitě řešit.