Jak vypočítat spotřebu vody jen za určité období a to i zpětně

Například i po dodatečně nahlášené výměně nájemníka je možné zjistit celkovou spotřebu v daném bytě v libovolném období (i měsíce nazpět) a automaticky tento údaj přepočítat na cenu v Kč. Tato funkce je k dispozici v horním menu pod položkou Rozúčtování.