Jak průběžně kontrolovat přesnost měření fakturačního vodoměru

Nic není technicky dokonalé, což platí i pro fakturační vodoměry. Jednou z cest kontroly měření, je umístění pomocného kontrolního vodoměru za fakturační vodoměr.

Pořizovací cena od 1 000 Kč výše není vůči možnému přínosu nijak vysoká. Porovnání přesnosti měření vás buď utvrdí, že je vše v pořádku nebo naopak potvrdí podezření.

Následujícím krokem je pak odeslání žádosti na vodárny nebo metrologické pracoviště o ověření přesnosti měření fakturačního měřidla. Bez takového přeběžného porovnání jsou to jen dohady či zbytečně vynaložené náklady na prověření.