Jak odhalit snahu o ovlivnění vodoměru

Bohužel existují nájemci, kteří se snaží různými způsoby ovlivnit měření vody a snížit si tím účet za vodu. Online měření spotřeby vody je de facto jedinou cestou jak rychle odhalit takové neférové nájemce.

První indicií je často neobvyklý rozdíl mezi naměřenou spotřebou patního vodoměru a součtem spotřeby poměrových vodoměrů. Teoreticky by neměl také být rozdíl v přesnosti měření studené a teplé vody, když je obvykle konstrukce vodoměrů v principu shodná. Z praxe je běžné, že mnohem větší rozdíly bývají u měření studené vody, kde se bohužel také více podvádí. Oba údaje lze snadno zjistit přímo v aplikaci Chytré vodoměry pokud je do systému zařazen i pomocný kontrolní vodoměr za fakturačním (nebo fyzickým odečtem z fakturačního vodoměru). Ke zjištění spotřeby vody jak v bytech, tak i na hlavním přívodu vody tak dojde v jednom okamžiku.

Aplikace umí registrovat nejčastější pokusy o ovlivnění suchoběžných vodoměrů přiložením vnějšího magnetu a tím snaze o zastavení mechanického počitadla při průtoku vody (obvykle na nějakou část roku). Tato informace se automaticky objeví v aplikaci v sekci Alarmy.

Ve stejné sekci také naleznete upozornění na nežádoucí zpětný chod vody způsobený například:

  • Záměrnou či nezáměrou opačnou montáží vodoměrů (změna směru proudění vody)
  • „Přetlačováním“ okruhu vody s vyšším tlakem do okruhu s nižším tlakem (obvykle studené vody do teplé), čímž má pak jeden z vodoměrů zpětný chod. To má za následek například ochlazování vody. Mimo podvodných záměrů to může být i technický problém, který způsobují i nekvalitní vodovodní baterie.

Přehledné denní spotřeby pomohou ihned odhalit, že je naměřené spotřeba vody nulová, přestože jsou nájemníci prokazatelně v bytě. Fyzickou návštěvou v bytech je následně možné podvodné pokusy odhalit. Obvykle se jedná o tyto dodatečné způsoby přerušení sledování spotřeby vody (mnohdy i přes ochranu plombováním):

  • Zablokování otáčení turbínky vloženým drátkem
  • Úplná demontáž vodoměru z potrubí
  • Demontáž strojku počitadla od spodního tělesa u suchochoběžných vodoměrů
  • Odejmutí snímače z vodoměru (ovšem mechanické počitadlo funguje dál)
  • Zablokování pohybu strojku počitadla u suchochoběžných vodoměrů pomocí například nahřátého špendlíku, který se nejprve “protlačí” přes plastové víčko a pak se zaklesne do převodového soukolí
  • Zablokováním horních koleček počitadla stlačením víčka stolářskou svěrkou
  • Odklon toku vody „černým odběrem“ ještě před vodoměrem
  • atd...

V případě měření po 5 minutách lze odhalit i kapající vodu, kterou vodoměr nezaznamená. Nepoctiví nájemci v takových případech záměrně zaškrtí průtok a pouze kapáním postupně naplní vanu či dopustí nádobku na WC.

Mnohdy i jen zveřejnění toho, že došlo k nasazení online systému, který umí odhalit nepoctivé nájemce, vede k rychlému ukončení pokusů o podvody.